Obvestila

Obvestila o delovanju omrežja

Optične in ostale širokopasovne povezave

  • omrežje deluje normalno
  • ADSL

  • 8.12.2007 - med 00.05 in 05.00 - zaradi del na ADSL omrezju predvidena do 60-minutna prekinitev oz. motnje ADSL prometa na podrocju: Nova Gorica
  • 8.12.2007 - med 08:00 in 18:00 uro - zaradi del na ADSL omrezju predvidene prekinitve oz. motnje ADSL prometa na podrocju: Ljubljana Sentvid
  • 10.12.2007 in 11.12.2007 - med 08.00 in 15.00 - zaradi del na ADSL omrezju predvidene prekinitve ADSL prometa na podrocju: Deskle
  • Kabelski sistemi

  • omrežje deluje normalno